Reliability analysis of passive decay heat removal system of China lead-based research reactor
XIA Shaoxiong, WANG Jiaqun, PAN Xiaolei, LI Yazhou, HU Liqin
Nuclear Techniques . 2015, (2): 20605 -020605 .  DOI: 10.11889/j.0253-3219.2015.hjs.38.020605