Permeability of hydrogen in molten salt FLiNaK(LiF-NaF-KF)
ZENG Youshi, DU Lin, PI Li, WU Shengwei, QIAN Yuan, WANG Guanghua, HUANG Yu, ZHU Haiyun, LIU Wei
Nuclear Techniques . 2015, (2): 20603 -020603 .  DOI: 10.11889/j.0253-3219.2015.hjs.38.020603