Chemical kinetics study on the labeling of BAT-AV-45 with 99mTc
CAO Guoxian, ZHOU Xingqin, MAO Shishi, ZHANG Jiankang, QIN Xiaofeng
Nuclear Techniques . 2015, (1): 10301 -010301 .  DOI: 10.11889/j.0253-3219.2015.hjs.38.010301