Optimization of TRISO fuel particle for thorium-based pebble bed fluoride salt-cooled high-temperature reactor
Yonghan FANG, Xiangzhou CAI, Jingen CHEN, Jifeng HU, Xiaoxiao LI, Chenggang YU, Jianhui WU, Deyang CUI
Nuclear Techniques . 2019, (8): 80604 -080604 .  DOI: 10.11889/j.0253-3219.2019.hjs.42.080604