Research and implementation of power supply calibration method for high intensity heavy-ion accelerator based on SOC
Kai HU, Jiang ZHAO, Fangfang ZHU, Huajian ZHANG, Huaihai YAN, Zhongzu ZHOU
Nuclear Techniques . 2019, (8): 80202 -080202 .  DOI: 10.11889/j.0253-3219.2019.hjs.42.080202