Distribution of atmospheric multi-forms tritium in the vicinity of Qinshan nuclear power plants
Qingsong XU,Lailai QIN,Zhenghai XIA,Zhongqin DAI,Wei LIU,Taijun PAN
Nuclear Techniques . 2019, (7): 0 -070601-6 .  DOI: 10.11889/j.0253-3219.2019.hjs.42.070601