Development of adaptive width SNIP algorithm in nuclides identification instrument
Yan GAO, Guoqiang ZENG, Min GU, Lei YAN, Mingtao LUO, Yang HOU, Zhu ZHU, Wei TANG
Nuclear Techniques . 2019, (6): 60401 -060401 .  DOI: 10.11889/j.0253-3219.2019.hjs.42.060401