Improving the reconstructed image quality in ptychography with momentum acceleration
Xulei TAO,Zijian XU,Chunpeng WANG,Renzhong TAI
Nuclear Techniques . 2019, (5): 50102 -050102 .  DOI: 10.11889/j.0253-3219.2019.hjs.42.050102