Modeling of the vortex diode’s diodicity of FliBe with alternative fluids
WU Yanhua, CAO Yin, QU Shixiang, HE Zhaozhong, CHEN Kun
Nuclear Techniques . 2014, (11): 110602 -110602 .  DOI: 10.11889/j.0253-3219.2014.hjs.37.110602