Influence of working gas on the properties of boron-coated MRPC thermal neutron detector by Garfield simulation
SHAN Qing, ZENG Jie, JIA Wenbao, LING Yongsheng, HEI Daqian, WEI Yonghong, ZHANG Yan
Nuclear Techniques . 2014, (07): 70201 -070201 .  DOI: 10.11889/j.0253-3219.2014.hjs.37.070201