Numerical study on the performance of a vane-type bubble separator for molten salt reactor
CAI Baowei, WANG Jianjun, SUN Licheng, ZHANG Nana, YAN Changqi
Nuclear Techniques . 2014, (04): 40603 -040603 .  DOI: 10.11889/j.0253-3219.2014.hjs.37.040603