Calculation and analysis of radioactive source term in PWR assemblies
CHEN Haiying, QIAO Yahua, WANG Shaowei, CHEN Yan, LAN Bing, ZHANG Chunming
Nuclear Techniques . 2014, (04): 40601 -040601 .  DOI: 10.11889/j.0253-3219.2014.hjs.37.040601