Calibration of Hall probes at cryogenic temperature
ZHANG Wei, WANG Shuhua, ZHANG Jidong, ZHONG Yi, LIU Yiyong, HE Yongzhou, WANG Li, ZHOU Qiaogen
Nuclear Techniques . 2014, (01): 10101 -010101 .  DOI: 10.11889/j.0253-3219.2014.hjs.37.010101