Physics design of a compact medical cyclotron
HE Xiaozhong, YANG Guojun, LONG Jidong, PANG Jian, ZHANG Kaizhi, SHI Jinshui
Nuclear Techniques . 2014, (01): 10201 -010201 .  DOI: 10.11889/j.0253-3219.2014.hjs.37.010201