Design of node record for the control system of FAST active reflector
WU Wenqing, LUO Mingcheng, LIU Jiajing, TANG Pengyi, WANG Jian
Nuclear Techniques . 2014, (01): 10401 -010401 .  DOI: 10.11889/j.0253-3219.2014.hjs.37.010401