Research on digital radiography classification learning method based on simulation data
Xuerui CHEN, Zhongwei ZHAO, Yuewen SUN, Guangchao LI, Peng CONG
Nuclear Techniques . 2019, (3): 30202 -030202 .  DOI: 10.11889/j.0253-3219.2019.hjs.42.030202