Research of the double feedback system operating in BEPCII
Qinghong LAN, Di YIN, Junhui YUE, Huizhou MA, Jun HE, Jingxia ZHAO
Nuclear Techniques . 2019, (3): 30401 -030401 .  DOI: 10.11889/j.0253-3219.2019.hjs.42.030401