Efficiency calibration of electro-mechanical cooler for HPGe detector in a wide energy range
Weixu YUN, Caijin XIAO, Yonggang YAO, Junkai YANG, Cong SHI, Xudong LIU, Chanjuan TANG, Bangfa NI, Fang FANG
Nuclear Techniques . 2019, (2): 20402 -020402 .  DOI: 10.11889/j.0253-3219.2019.hjs.42.020402