Research on the test, measurement and ambient dose equivalent conversion for a multisphere neutron spectrometer
LYU Ning, GUO Huiping, SHANG Aiguo, ZHAO Kuo, LYU Wenhui, XIAO Qizhan, SUN Mingyan, DU Zequn, MENG Rui, CHEN Liwen, WANG Kai, CAO Zhi
Nuclear Techniques . 2018, (12): 120403 -120403 .  DOI: 10.11889/j.0253-3219.2018.hjs.41.120403