Study on X-ray beam stabilization of BL16B1 at SSRF
HONG Chunxia, YANG Chunming, ZHOU Ping, HUA Wenqiang, BIAN Fenggang, WANG Jie
Nuclear Techniques . 2018, (12): 120101 -120101 .  DOI: 10.11889/j.0253-3219.2018.hjs.41.120101