Preparation of nano-metal/boron nitride nanosheets composite catalyst by a radiation-induced reduction-exfoliation method
JIANG Zhiwen,ZHU Wengang,XU Guoqing,XU Xiangjianfei,WANG Mozhen,CHEN Hongbing,HUANG Wei,GE Xuewu,LIN Mingzhang
Journal of Radiation Research and Radiation Processing . 2020, (3): 77 -80 .  DOI: 10.11889/j.1000-3436.2020.rrj.38.031001