Greendyeing of cotton fabric by radiation-initiated immobilizing nanoparticles
DING Xiaojun,YU Ming,WANG Ziqiang,ZHANG Bowu,LI Linfan,LI Jingye
Journal of Radiation Research and Radiation Processing . 2020, (1): 63 -66 .  DOI: 10.11889/j.1000-3436.2020.rrj.38.011001