Effects of electron-beam irradiation on the quality and shelf life of steamed crayfish
CHEN Dongqing, WANG Lan, XIONG Guangquan, SHI Liu, WU Wenjin, DING Anzi, LI Xin
Journal of Radiation Research and Radiation Processing . 2019, (3): 6 -030401-7 .  DOI: 10.11889/j.1000-3436.2019.rrj.37.030401