Carbon ion-beam irradiation screening of a butanol-tolerant mutant of Clostridium acetobutylicum
GAO Yue,YANG Yang,ZHANG Miaomiao,GUO Xiaopeng,LI Wenjian,LU Dong
Journal of Radiation Research and Radiation Processing . 2019, (1): 10401 -010401 .  DOI: 10.11889/j.1000-3436.2019.rrj.37.010401