Radiation vulcanization and properties of hydrogenated butadiene-acrylonitrile rubber
CHENG Anren,DAI Pei,YANG Hongjun,YUAN Ke,JIAO Yang,LU Yongjun,WANG Liancai,BAO Mao
Journal of Radiation Research and Radiation Processing . 2019, (1): 10201 -010201 .  DOI: 10.11889/j.1000-3436.2019.rrj.37.010201