A three-dimensional electric field measurement system in vivo
LU Lu,WANG Xianghui,QI Hongxin,REN Zhipeng,ZHANG Jie
Journal of Radiation Research and Radiation Processing . 2019, (1): 10701 -010701 .  DOI: 10.11889/j.1000-3436.2019.rrj.37.010701