Optically stimulated luminescence performance of AlON:C transparent ceramics
SHOU Jinxiang, GU Xingyong, ZOU Yuqi, ZHANG Zhaoquan, FAN Wugang, TONG Huanzhe
Journal of Radiation Research and Radiation Processing . 2017, (6): 60801 -060801 .  DOI: 10.11889/j.1000-3436.2017.rrj.35.060801