Synthesis and anti-irradiation activities of N-acetyl-S-allyl-L-cysteine
MU Gan'en, LONG Wei, LI Yuanyuan, YU Guangyun, SHEN Xiu, ZHOU Zewei
Journal of Radiation Research and Radiation Processing . 2017, (5): 50201 -050201 .  DOI: 10.11889/j.1000-3436.2017.rrj.35.050201