Gamma radiation effects on polydimethylsiloxane in hydrogen peroxide solution
CAO Ke, AO Yinyong, CHEN Jian, PENG Jing, HUANG Wei, LI Jiuqiang, ZHAI Maolin
Journal of Radiation Research and Radiation Processing . 2017, (4): 40302 -040302 .  DOI: 10.11889/j.1000-3436.2017.rrj.35.040302