Irradiation and sensitizing effects on chitosan degradation
LI Zhaolong, WANG Yingqi, XIE Yuying, LU Peng, ZHANG Yuehong, WANG Xiaochang, LIU Yajian
Journal of Radiation Research and Radiation Processing . 2017, (1): 10302 -010302 .  DOI: 10.11889/j.1000-3436.2017.rrj.35.010302