Effects of radiation-frequency electromagnetic radiation on cholinergic neuronal markers of SD rat brain
ZHOU Jingcheng, LIN Yanyun, CHEN Keliang, GAO Peng, WU Tao, LIU Junye, ZENG Lihua, GUO Guozhen
Journal of Radiation Research and Radiation Processing . 2017, (1): 10202 -010202 .  DOI: 10.11889/j.1000-3436.2017.rrj.35.010202