Improving the ceramics yield of polycarbosilane by γ-rays irradiation
CHENG Yong, LI Xiaohu, ZHOU Lulu, XU Jiaqiang, ZHANG Wenfa, ZHANG Wenli, LIU Weihua, SHEN Rongfang, WANG Mouhua
Journal of Radiation Research and Radiation Processing . 2016, (6): 60401 -60401 .  DOI: 10.11889/j.1000-3436.2016.rrj.34.060401