Comparison study on X-ray radiosensitivity in three tumor cell lines
YANG Yuqin, WANG Lili, KE Zunhui, YU Yeying, LI Chen, YOU Peimeng, HAN Bing, YANG Tian, GUO Zhong, ZHAO Jin
Journal of Radiation Research and Radiation Processing . 2018, (3): 30203 -030203 .  DOI: 10.11889/j.1000-3436.2018.rrj.36.030203