Study on screening and mutation breeding of high-yield Lactobacillus plantarum by heavy ion irradiation
WANG Yuchen, WANG Shuyang, DONG Miaoyin, XU Fuqiang, HU Wei, CHEN Jihong, LI Wenjian, HAN Shunyu, LIU Jing
Journal of Radiation Research and Radiation Processing . 2017, (1): 10401 -010401 .  DOI: 10.11889/j.1000-3436.2017.rrj.35.010401