Effect of LGK-974 in enhancing the radiosensitivity of HepG2 hepatoma cells
TIAN Dan, WANG Yan, WANG Qin, DU Liqing, XU Chang, LIU Qiang, FAN Feiyue
Journal of Radiation Research and Radiation Processing . 2016, (6): 60203 -60203 .  DOI: 10.11889/j.1000-3436.2016.rrj.34.060203