Effects of electromagnetic pulses on the heart and liver of rat and subsequent self-recovery
LIN Jinwen LIU He ZHANG Jie QI Hongxing SHEN Xiaoqin CHEN Shude WANG Xianghui
Journal of Radiation Research and Radiation Processing . 2015, (6): 60201 -060201 .  DOI: 10.11889/j.1000-3436.2015.rrj.33.060201