Synthesis and optical properties of TiO2 nanoparticles in SiO2 by Ti ion implantation
LIU Xiaoyu, MU Xiaoyu, JIA Guangyi, LIU Changlong
Journal of Radiation Research and Radiation Processing . 2016, (2): 20301 -020301 .  DOI: 10.11889/j.1000-3436.2016.rrj.34.020301