Study on the regulation of BRCA1 by Ku70 induced by irradiation
DU Liqing WANG Yan LIU Qiang CAO Jia ZHAO Peng WANG Hong CHEN Fenghua WU Hongying WANG Yueying LI Deguan FAN Feiyue
Journal of Radiation Research and Radiation Processing . 2012, (4): 242 -246 .  DOI: 10.11889/j.1000-3436.2012.rrj.30.120410