Study on radiation protection of WSC-DTPA nanoparticles
LIU Yunying1 ZHOU Xiaowang1 WAN Jianmei2 HU Danfei1 ZHANG Youjiu1
Journal of Radiation Research and Radiation Processing . 2012, (5): 309 -315 .  DOI: 10.11889/j.1000-3436.2012.rrj.30.120510