An in vitro preliminary study of the radio-protective properties of antioxidant peptide SS31
ZOU Jia1 YANG Weizhi2 WANG Qingqing1 FU Jie1 DONG Lihou1 XIANG Shensi1 GAO Xin1 SUN Yunjuan1 SONG Haifeng1
Journal of Radiation Research and Radiation Processing . 2012, (5): 291 -296 .  DOI: 10.11889/j.1000-3436.2012.rrj.30.120507