Application of gold nanoparticles in tumor detection and radiation therapy
WEI Guisheng, XIANG Fawei, TIAN Tian, LIN Chenglie, LI Qian, LI Jiang, WANG Lihua
Journal of Radiation Research and Radiation Processing . 2016, (4): 40103 -040103 .  DOI: 10.11889/j.1000-3436.2016.rrj.34.040103