Anthocyanin contents and pigmentation analysis of tradescantia fiumiensis mutant induced by radiation
LIU Ruiyuan YU Lixia DU Yan LI Xin JIN Wenjie QU Ying DONG Xicun LI Wenjian
Journal of Radiation Research and Radiation Processing . 2015, (4): 40402 -040402 .  DOI: 10.11889/j.1000-3436.2015.rrj.33.040402