Preparation of polycarbonate microporous membrane by electron beam etching
WANG Ying, HAO Xufeng, WU Xinfeng, ZHOU Ruimin, JIA Shaojin
Journal of Radiation Research and Radiation Processing . 2016, (3): 30303 -030303 .  DOI: 10.11889/j.1000-3436.2016.rrj.34.030303