Identification of irradiated tea by ESR spectroscopy
FEI Chen, YE Xinjin, ZHANG Haiwei, LIANG Jin, ZHENG Wenjia
Journal of Radiation Research and Radiation Processing . 2016, (3): 30401 -030401 .  DOI: 10.11889/j.1000-3436.2016.rrj.34.030401