Effects of oligo-chitosan on apoptosis of radiated mice
GUO Jianping ZHANG Huaping AN Quan WEI Jinping ZHOU Jinyuan YANG Zhongtian
Journal of Radiation Research and Radiation Processing . 2012, (2): 108 -112 .  DOI: 10.11889/j.1000-3436.2012.rrj.30.120209