Study on the UV curing reaction of iso-pimaric acid
LU Yanju1 ZHANG Lei1 ZHAO Zhendong1,2 CHEN Yuxiang1,2 BI Liangwu1,2 GU Yan1,2
Journal of Radiation Research and Radiation Processing . 2012, (6): 343 -347 .  DOI: 10.11889/j.1000-3436.2012.rrj.30.120605