Thermal stability of radiation crosslinked polytetrafluoroethylene (XPTFE) in air
ZHONG Lei1,2 YANG Changqiao1 TANG Zhongfeng1 WANG Mouhua1 HU Zhiqiang3 WU Guozhong1
Journal of Radiation Research and Radiation Processing . 2012, (6): 333 -338 .  DOI: 10.11889/j.1000-3436.2012.rrj.30.120603